QQ截图20200109221422.png
学而思网校,是纽交所上市公司 [1]  好未来旗下的中小学在线教育平台 [2]  ,为6-18岁孩子提供小初高
全学科课外教学 [3]  。学生人数遍及全国200多个城市。
学而思网校组建了由清华、北大、哈佛等知名高校毕业生组成的师资团队 [4]  ,采用“主讲老师+辅导老师”
的双师直播教学模式,将自主研发的表情识别、语音识别、语音评测等
AI技术作为辅助教学手段引入课堂,实现随堂测试、实时互动、语音测评、及时答疑等,有效提升在
线学习的趣味性及互动性
课程试看地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1y1oEvm-nBPyxtT4K8-x-lw
试看地址密码回复后显示:
游客,如果您要下载本课程请回复


├─第10讲初等数论(1)整除(上)
│  ├─(1)初等数论(1)整除(上)第一段.mp4(70.80M)
│  ├─(2)初等数论(1)整除(上)第二段.mp4(60.89M)
│  └─初等数论(1)整除.doc(5.48M)
│              
├─第11讲初等数论(1)整除(中)
│  ├─(1)初等数论(1)整除(中)第一段.mp4(17.07M)
│  ├─(2)初等数论(1)整除(中)第二段.mp4(17.56M)
│  └─初等数论(1)整除(中).doc(4.60M)
│              
├─第12讲初等数论(1)整除(下)
│  ├─(1)初等数论(1)整除(下)第一段.mp4(52.50M)
│  └─(2)初等数论(1)整除(下)第二段.mp4(44.70M)
│              
├─第13讲初等数论(2)同余初步(上)
│  ├─(1)初等数论(2)同余初步(上)第一段.mp4(67.90M)
│  ├─(2)初等数论(2)同余初步(上)第二段.mp4(76.03M)
│  └─初等数论(2)同余初步.doc(381.50K)
│              
├─第14讲初等数论(2)同余初步(中)
│  ├─(1)初等数论(2)同余初步(中)第一段.mp4(69.55M)
│  └─初等数论(2)同余初步(中).doc(544.00K)
│              
├─第15讲初等数论(2)同余初步(下)
│  ├─(1)初等数论(2)同余初步(下)第一段.mp4(46.95M)
│  └─(2)初等数论(2)同余初步(下)第二段.mp4(44.91M)
│              
├─第16讲2011年联赛二试(上)
│  ├─(1)2011年联赛二试(上)第一段.mp4(69.75M)
│  ├─(2)2011年联赛二试(上)第二段.mp4(48.98M)
│  └─(3)2011年联赛二试(上)第三段.mp4(55.19M)
│              
├─第17讲2011年联赛二试(中)
│  ├─(1)2011年联赛二试(中)第一段.mp4(62.52M)
│  ├─(2)2011年联赛二试(中)第二段.mp4(63.60M)
│  └─(3)2011年联赛二试(中)第三段.mp4(37.50M)
│              
├─第18讲2011年联赛二试(下)
│  └─(1)2011年联赛二试(下)第一段.mp4(31.97M)
│              
├─第19讲抽屉原理(上)
│  ├─(1)抽屉原理(上)第一段.mp4(87.89M)
│  ├─(2)抽屉原理(上)第二段.mp4(65.19M)
│  └─抽屉原理(上).doc(522.00K)
│              
├─第1讲函数(上)
│  ├─(1)函数(上)第一段.mp4(51.30M)
│  ├─(2)函数(上)第二段.mp4(48.61M)
│  ├─(3)函数(上)第三段.mp4(45.35M)
│  └─函数(上).doc(4.83M)
│              
├─第20讲抽屉原理(中)
│  ├─(1)抽屉原理(中)第一段.mp4(55.51M)
│  ├─(2)抽屉原理(中)第二段.mp4(62.38M)
│  └─抽屉原理(中).doc(1.41M)
│              
├─第21讲抽屉原理(下)
│  ├─(1)抽屉原理(下)第一段.mp4(66.93M)
│  └─(2)抽屉原理(下)第二段.mp4(60.34M)
│              
├─第22讲三角函数(上)
│  ├─(1)三角函数(上)第一段.mp4(66.75M)
│  ├─(2)三角函数(上)第二段.mp4(59.69M)
│  └─三角函数(上).doc(4.06M)
│              
├─第23讲三角函数(中)
│  ├─(1)三角函数(中)第一段.mp4(69.20M)
│  └─三角函数(中).doc(4.64M)
│              
├─第24讲三角函数(下)
│  ├─(1)三角函数(下)第一段.mp4(65.03M)
│  └─(2)三角函数(下)第二段.mp4(75.14M)
│              
├─第25讲三角恒等变换(上)
│  ├─(1)三角恒等变换(上)第一段.mp4(51.41M)
│  ├─(2)三角恒等变换(上)第二段.mp4(67.24M)
│  └─三角恒等变换(上).doc(4.06M)
│              
├─第26讲三角恒等变换(中)
│  ├─(1)三角恒等变换(中)第一段.mp4(50.59M)
│  ├─(2)三角恒等变换(中)第二段.mp4(42.62M)
│  └─三角恒等变换(中).doc(4.64M)
│              
├─第27讲三角恒等变换(下)
│  ├─(1)三角恒等变换(下)第一段.mp4(46.20M)
│  └─(2)三角恒等变换(下)第二段.mp4(62.12M)
│              
├─第28讲数学归纳法(上)
│  ├─(1)数学归纳法(上)第一段.mp4(51.65M)
│  ├─(2)数学归纳法(上)第二段.mp4(62.28M)
│  └─数学归纳法(上).doc(449.50K)
│              
├─第29讲数学归纳法(中)
│  ├─(1)数学归纳法(中)第一段.mp4(43.89M)
│  ├─(2)数学归纳法(中)第二段.mp4(49.30M)
│  └─数学归纳法(中).doc(706.50K)
│              
├─第2讲函数(中)
│  ├─(1)函数(中)第一段.mp4(46.16M)
│  ├─(2)函数(中)第二段.mp4(60.84M)
│  └─函数.doc(4.14M)
│              
├─第30讲数学归纳法(下)
│  ├─(1)数学归纳法(下)第一段.mp4(52.86M)
│  └─(2)数学归纳法(下)第二段.mp4(66.42M)
│              
├─第31讲三角函数(二)(上)
│  ├─(1)三角函数(二)(上)第一段.mp4(75.00M)
│  ├─(2)三角函数(二)(上)第二段.mp4(72.00M)
│  └─(3)三角函数(二)(上)第三段.mp4(21.33M)
│              
├─第32讲三角函数(二)(中)
│  ├─(1)三角函数(二)(中)第一段.mp4(81.32M)
│  ├─(2)三角函数(二)(中)第二段.mp4(55.63M)
│  └─(3)三角函数(二)(中)第三段.mp4(39.64M)
│              
├─第33讲三角函数(二)(下)
│  └─(1)三角函数(二)(下)第一段.mp4(57.91M)
│              
├─第34讲数列(上)
│  ├─(1)数列(上)第一段.mp4(70.61M)
│  ├─(2)数列(上)第二段.mp4(75.22M)
│  └─数列(上).docx(432.23K)
│              
├─第35讲数列(中)
│  ├─(1)数列(中)第一段.mp4(46.94M)
│  ├─(2)数列(中)第二段.mp4(63.52M)
│  └─数列(中).docx(595.02K)
│              
├─第36讲数列(下)
│  ├─(1)数列(下)第一段.mp4(46.59M)
│  └─(2)数列(下)第二段.mp4(53.79M)
│              
├─第37讲竞赛常用方法(1)(上)
│  ├─(1)竞赛常用方法(1)(上).mp4(60.01M)
│  └─竞赛常用方法(1).doc(352.00K)
│              
├─第38讲竞赛常用方法(1)(中)
│  ├─(1)竞赛常用方法(1)(中).mp4(40.35M)
│  └─竞赛常用方法(1)(中).doc(1.52M)
│              
├─第39讲竞赛常用方法(1)(下)
│  └─(1)竞赛常用方法(1)(下).mp4(62.34M)
│              
├─第3讲函数(下)
│  ├─(1)函数(下)第一段.mp4(43.86M)
│  └─(2)函数(下)第二段.mp4(43.88M)
│              
├─第40讲竞赛常用方法(2)(上)
│  ├─(1)竞赛常用方法(2)(上)第一段.mp4(60.96M)
│  ├─(2)竞赛常用方法(2)(上)第二段.mp4(73.94M)
│  └─竞赛常用方法(2).doc(330.50K)
│              
├─第41讲竞赛常用方法(2)(中)
│  ├─(1)竞赛常用方法(2)(中)第一段.mp4(72.39M)
│  ├─(2)竞赛常用方法(2)(中)第二段.mp4(61.32M)
│  └─竞赛常用方法(2)(中).doc(1.45M)
│              
├─第42讲竞赛常用方法(2)(下)
│  ├─(1)竞赛常用方法(2)(下)第一段.mp4(39.01M)
│  └─(2)竞赛常用方法(2)(下)第二段.mp4(51.85M)
│              
├─第43讲几何复习(上)
│  ├─(1)几何复习(上)第一段.mp4(57.22M)
│  ├─(2)几何复习(上)第二段.mp4(56.44M)
│  └─几何复习.doc(936.00K)
│              
├─第44讲几何复习(中)
│  ├─(1)几何复习(中)第一段.mp4(59.08M)
│  └─(2)几何复习(中)第二段.mp4(67.35M)
│              
├─第45讲几何复习(下)
│  └─(1)几何复习(下).mp4(42.37M)
│              
├─第4讲一元二次函数 (上)
│  ├─(1)一元二次函数 (上)第一段.mp4(49.35M)
│  ├─(2)一元二次函数 (上)第二段.mp4(42.36M)
│  ├─(3)一元二次函数 (上)第三段.mp4(34.13M)
│  └─一元二次函数 (上).doc(4.34M)
│              
├─第5讲一元二次函数 (中)
│  ├─(1)一元二次函数 (中)第一段.mp4(53.76M)
│  ├─(2)一元二次函数 (中)第二段.mp4(53.54M)
│  ├─(3)一元二次函数 (中)第三段.mp4(57.47M)
│  └─一元二次函数 (中).doc(4.29M)
│              
├─第6讲一元二次函数 (下)
│  ├─(1)一元二次函数 (下)第一段.mp4(45.17M)
│  └─(2)一元二次函数 (下)第二段.mp4(38.26M)
│              
├─第7讲圆(上)
│  ├─(1)圆(上)第一段.mp4(51.62M)
│  ├─(2)圆(上)第二段.mp4(50.84M)
│  └─圆(上).doc(4.29M)
│              
├─第8讲圆(中)
│  ├─(1)圆(中)第一段.mp4(36.98M)
│  ├─(2)圆(中)第二段.mp4(50.80M)
│  └─圆(中).doc(5.63M)
│              
└─第9讲圆(下)
      │  
      ├─(1)圆(下)第一段.mp4(51.86M)
      ├─(2)圆(下)第二段.mp4(52.76M)
      └─(3)圆(下)第三段.mp4(48.25M)
QQ截图20200109221521.png
QQ截图20200109221528.png
课程下载地址回复后显示:


游客,如果您要下载本课程请回复

                  


温馨提示:
1、如何注册途鸟吧会员?
2、如何下载途鸟吧课程资源?
3、途鸟吧客服QQ:3502589325,途鸟吧会员群:1030939871,途鸟吧客服微信:tnbzs_com 4、本网站对提供的视频课程、资源、软件不拥有任何权利,其版权归原著者拥有。请勿将该视频课程、资源、软件进行商业交易、转载等行为,该视频课程、资源、软件只为研究、学习所提供,该视频课程、资源、软件使用后发生的一切问题与本站无关。
5、本网站保证站内提供的所有可下载视频课程、资源、软件都是按“原样”提供,但本网站不保证本站提供的下载资源的准确性、安全性和完整性;同时本网站也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
6、本网站所有视频课程、资源、软件均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:hezuo@lihuizi.com)指出,本站将立即改正。
7、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
8、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
回复

使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 扫一扫,微信登录

  本版积分规则

  发表于 2020-1-10 17:58:55 | 显示全部楼层
  沙发
  hello 密码
  回复

  使用道具 举报

  发表于 2020-1-10 23:38:39 | 显示全部楼层
  板凳
  感谢楼主
  回复

  使用道具 举报

  发表于 2020-1-11 12:26:08 | 显示全部楼层
  地板
  111111111111111111111111111111111111111
  回复

  使用道具 举报

  发表于 2020-1-20 11:52:40 来自手机 | 显示全部楼层
  5#
  全国高中数学联赛班(高一)【45讲带讲义】
  回复

  使用道具 举报

  发表于 2020-2-3 16:36:01 | 显示全部楼层
  6#
  国高中数学联赛班(高一)【45讲带讲义】百度云下载
  回复

  使用道具 举报

  关闭

  站长推荐上一条 /2 下一条

   
  在线客服
  点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
  售前咨询QQ
  3502589325

  微信扫一扫,联系客服

  QQ|Archiver|手机版|小黑屋|途鸟吧知识分享论坛 |网站地图

  Powered by 途鸟吧 X3.4  © 2001-2018 LIHUIZI